Еднокамерен (двоен) стъклопакет

Най-добрата комбинация за еднокамерен стъклопакет е 4 mm Planibel Energy N pos.2 - 8 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clear - 12 mm
Argon 90% - 4 mm Planibel Top N+ pos.5 с Ug = 0,8